Maatwerktraject SKJ

Ben jij werkzaam als jeugd- en gezinsprofessional en wil jij je verder ontwikkelen tot een professional?

Direct aanmelden

Maatwerk

Het maatwerktraject jeugd- en gezinsprofessional van de HQ Werkmaatschappij helpt je bij de registratie in het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Samen zorgen we ervoor dat jij kunt uitgroeien tot een professional die eraan bijdraagt dat gezinnen lekker draaien en kinderen veilig en gezond opgroeien.

We bieden een praktijkgericht maatwerktraject aan van slechts zes maanden waarin je je ervaring, kennis en skills ontwikkelt, zodat je kinderen en ouders de juiste hulp kunt bieden in de complexe situatie waarin zij zich bevinden.

Aanmelden

Algemene beschrijving

Dit maatwerktraject beslaat zes maanden waarin je elke week 1 dag (6 uur) naar de opleiding komt. In deze maanden worden vier modules aangeboden waarin de zes competentieclusters, waaraan voldaan moet worden voor de SKJ registratie, aan bod komen.

Omdat eenieder vanuit een verschillend startpunt begint, is dit een maatwerktraject waarin de eigen ontwikkeling voorop staat. Met behulp van ‘levende’ casussen uit jouw eigen praktijk toon je aan dat je voldoet aan de criteria.

Je komt voor registratie in aanmelding als je op hbo-niveau of hoger werkt en werkzaamheden in het jeugddomein uitvoert die, uitgaande van de norm verantwoorde werktoedeling, vragen om een geregistreerde professional. Dit geldt natuurlijk ook voor een zzp’er.

Om je te kunnen registreren dien je aan te tonen, op basis van jouw ervaring en huidige werkzaamheden, dat je voldoende vakbekwaam en competent bent met betrekking tot de hulp die je verstrekt.

Aanmelden

Combineer ons traject met leren op de werkvloer

SKJ Registratie Traject

Direct aanmelden

Aanvangsniveau en toelating

Het maatwerktraject speelt zich af in het Post HBO gebied. Het aanvangsniveau is dan ook het hbo-niveau. Uit de Handreiking beroepsregistratie (SKjeugd, z.d.) blijkt het volgende:

Stel je bent een jeugd- en gezinsprofessional, een thuisbegeleider, jeugdhulpverlener in de gehandicaptenzorg, sociaal werker of jeugdzorgwerker…

En je bent nog niet voor aangemeld of geregistreerd bij de SKJ….

Wij bieden dan de volgende twee mogelijkheden:

A.

Stel je hebt een:

 • Hbo-bacheloropleiding social work met het profiel sociaal werk – jeugd; of
 • Hbo-bacheloropleiding pedagogiek met profiel sociaal werk – jeugd; of
 • Getuigschrift master jeugdzorg

Dan kunnen wij je helpen met het registratietraject.

Direct aanmelden

B.

Stel je hebt een MBO-diploma, of een niet afgeronde HBO of WO-opleiding en werkt op HBO niveau waarbij je taken uitvoert die door een geregistreerd professional gedaan moeten worden.

Dan is jouw traject iets anders. Je dient een passende opleiding te volgen of op een andere manier te laten zien dat je over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt. Bijvoorbeeld met een geaccrediteerd EVC-traject of een geaccrediteerd praktijkprogramma. Met dat laatste kunnen wij jou helpen in dit maatwerktraject.

Lees hieronder verder.

Voorwaarden route via praktijkprogramma (mogelijkheid B)

De voorwaarden van de route via een praktijkprogramma luiden als volgt:

 • Je bent werkzaam in de jeugdhulp of jeugdbescherming op hbo-niveau;
 • Voor juw functie hoor je eigenlijk een geregistreerde professional te zijn;
 • Jouw organisatie biedt een praktijkprogramma (inwerkprogramma) dat 6 tot 12 maanden duurt;
 • Met het praktijkprogramma toetst de werkgever of er nog aanvullende scholing/coaching nodig is m.b.t. verantwoorde jeugdhulp.

De verplichte onderdelen van het praktijkprogramma zijn:

 • Introductie en verdiepende training professionele standaarden (beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht) geaccrediteerd door SKJ;
 • Praktijkervaring en werkbegeleiding;
 • Inoefenen van methodieken;
 • Aandacht voor ‘meervoudige partijdigheid’ binnen de hulpverlening;
 • Aandacht voor specifieke methodische invulling die niet aan bod is geweest in de opleiding van de betreffende professional.

Je kunt de combinatie van leren op de werkplek en ons maatwerktraject dus heel goed combineren!

Met behulp van onze leercoach koppel je theorie aan je werkpraktijk door te werken met ‘levende’ casussen. Je vergroot je deskundigheid en wordt een zelfbewuste professional.

Gedurende het maatwerktraject werk je aan jouw leerverslag. Aan het einde van het traject kun je hiermee aantonen dat je het praktijkprogramma goed hebt afgerond en uit welke onderdelen het programma heeft bestaan. Je werkgever of leidinggevende (dit kan ook een detacherings- of uitzendbureau zijn) dient dit dan te ondertekenen.

Daarna kun je het leerverslag met allerlei bewijzen downloaden in je SKJ dossier.

Grofweg gesteld: Voor jeugd- en gezinsprofessionals gelden de volgende (her)registratie-eisen (SKJ, z.d.):

 • 60 uur/punten deskundigheidsbevordering
 • 60 uur/punten reflectie
 • 3368 uur/punten werkervaring.
Direct aanmelden

Vrijstellingenbeleid

Doordat we werken met leeruitkomsten en niet met vaststaande toetsen, krijg je de ruimte om, op een geheel eigen wijze, aan te tonen dat je aan de doelen voldoet. Dit geeft jou ook meer mogelijkheden om al eerder gedane taken mee te nemen, mits je deze natuurlijk kan aantonen. Het is belangrijk dat je bij het begin van een module al bewijsstukken hiervoor inlevert bij de docent in kwestie. Deze bepaalt of deze volstaan en hoe je eventueel nog moet aanvullen.

Planning & verantwoording studiebelasting

Dit maatwerktraject heeft een studielast van 196 uur en beslaat een periode van 4 x 6 lesweken. In de zesde week is er geen onderwijs en worden de afgeronde leeruitkomsten ingeleverd ter beoordeling. Elke week volg je 6 uur onderwijs op een zaterdag. Hiermee kom je makkelijk aan het gevraagde aantal uren voor deskundigheidsbevordering. In 5 jaar dien je, volgens de SKJ website (registratiecriteria), in ieder geval 60 punten oftewel 60 uur aan deskundigheidsbevordering te behalen.

Ik wil me aanmelden voor dit registratietraject