Dit bieden wij u aan

MKB Business Game©

MKB Business Game©

Het MKB-Game© is de ideale methode om groepen collega’s, studenten en vrijwilligers alle disciplines van het ondernemerschap zelf te leren uitvinden. In verschillende speelrondes krijgen twee tot tien groepen de opdracht zoveel mogelijk omzet te maken. Omzet maken doe je door een aantal kaarten te verzamelen. Deelnemers verzamelen kaarten door opdrachten uit te voeren, overbodige of dubbele kaarten te verkopen, met andere groepen te onderhandelen. Maar ook een correctie financiële administratie, een briljant communicatieplan en de excellente uitwerking van een opdracht aan het einde van een speelronde kunnen extra omzet betekenen. De moderator van het MKB-Game, tevens de bankier, kent de omzet toe. De groep die aan het einde van de laatste speelronde de hoogste omzet noteert, is de winnaar.

Het MKB Business Game kan gespeeld worden door diverse professionals, zowel in het laag, midden en hoog management ten behoeve van teambuilding en organisatieontwikkeling. Onderwijsinstellingen kunnen het gebruiken voor hun studenten om ondernemersvaardigheden en -competenties te ontwikkelen. Tevens kunnen recruitmentbureaus het inzetten als wervingstool. Het spel wordt in teams van minimaal vier gespeeld, elk team telt minimaal drie deelnemers.

Ontwikkel je ondernemersvaardigheden

Met het MKB Business Game ontwikkel je de volgende ondernemersvaardigheden.
– Samenwerken
– Onderhandelen
– Creativiteit
– Presenteren
– Communiceren
– Strategie bepaling
– Durf
– Overleggen
– Besluitvorming
– Inzicht
– Omgaan met de veranderingen

Triple ExpeDition©

Triple ExpeDition© bestaat uit een driedaagse bootcamp waarin jongeren zichzelf en elkaar leren kennen en bekrachtigen, ofwel empoweren. Zij doen dit onder professionele begeleiding door interactie en activering. Daarmee herwinnen zij zelfbewustzijn en zelfverzekerdheid.

Na de driedaagse zijn de deelnemers opnieuw gemotiveerd om of opnieuw onderwijs te gaan volgen of naar een baan te solliciteren die binnen hun mogelijkheden ligt. Zij hebben niet alleen een goed CV, een pakkende sollicitatiebrief, een professionele LinkedIn pagina en een stevige pitch van zichzelf. Nog belangrijker is dat zij zich een constructieve houding hebben verworven waarmee zij klaar zijn voor onderwijs of arbeidsmarkt. De Triple ExpeDition bestaat uit drie belangrijke elementen: klantgerichte bewustwording, skills en perspectief. De sectoren groen, techniek en zorg krijgen extra aandacht omdat de werkgelegenheid in deze sectoren perspectief biedt.

Samenwerking met een aantal ervaren partners versterkt de methodiek in belangrijke mate.

Triple ExpeDition vergroot de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt en in het onderwijs, doordat ze bewuster keuzes zullen maken, zichzelf beter hebben leren kennen, over een representatieve sollicitatiekit beschikken en beter voorbereid op de arbeidsmarkt en het onderwijs verschijnen.