MKB Business Game

Ontwikkel je ondernemersvaardigheden en maak het verschil op de werkvloer.

Ik heb interesse!

De MKB-Game© is uw ideale methode om groepen collega’s, studenten en vrijwilligers alle disciplines van het ondernemerschap zelf te leren uitvinden.

Wil je beter leren onderhandelen?

Wil je beter leren samenwerken?

Wil je je creativiteit beter tot uiting laten komen?

Het MKB Business Game kan gespeeld worden door diverse professionals, zowel in het laag, midden en hoog management ten behoeve van teambuilding en organisatieontwikkeling. Onderwijsinstellingen kunnen het gebruiken voor hun studenten om ondernemersvaardigheden en -competenties te ontwikkelen. Tevens kunnen recruitmentbureaus het inzetten als wervingstool. Het spel wordt in teams van minimaal vier gespeeld, elk team telt minimaal drie deelnemers.

Doel van het spel

In verschillende speelrondes krijgen twee tot tien groepen de opdracht zoveel mogelijk omzet te maken. Omzet maken doe je door een aantal kaarten te verzamelen. Deelnemers verzamelen kaarten door opdrachten uit te voeren, overbodige of dubbele kaarten te verkopen, met andere groepen te onderhandelen. Maar ook een correctie financiële administratie, een briljant communicatieplan en de excellente uitwerking van een opdracht aan het einde van een speelronde kunnen extra omzet betekenen. De moderator van het MKB-Game, tevens de bankier, kent de omzet toe. De groep die aan het einde van de laatste speelronde de hoogste omzet noteert, is de winnaar.

Deze ondernemersvaardigheden ontwikkel je met de MKB Business Game

In de MKB-Game© spelen deelnemers altijd in groepen. Samen moeten zij besluiten en keuzes maken in elke ronde van het spel. Daarnaast moeten groepen met elkaar kunnen samenwerken om resultaten te boeken. Zowel intern als extern is samenwerking dus cruciaal.

Om de kaarten in bezit te krijgen die de omzet van een groep verhogen, is het zaak van andere groepen kaarten te kopen of te ruilen. Andere groepen hebben echter hun eigen belangen. Zo ontstaat een boeiend proces van geven en nemen.

Door het MKB-Game© te spelen, leer je keuzes maken en de consequenties daarvan te accepteren. Dat proces draagt bij aan je persoonlijke groei als mens.

Aan het einde van elke speelronde lossen de groepen een probleem op. Zij presenteren hun casus aan de andere deelnemers en aan de procesbegeleider/bankier. Deze kent omzet toe afhankelijk van de kwaliteit van de oplossing en de presentatie.

Binnen de eigen groep en richting andere groepen is communiceren van het grootste belang tijdens het MKB-Game©. Zo goed als in het echte leven, is het zelfs onmogelijk het spel te spelen zonder te communiceren. Tijdens het spel leren deelnemers vooral hóe succesvol te communiceren.

Om hun einddoel te bereiken, moeten groepen bepalen hoe ze dit voor elkaar gaan krijgen. Het MKB-Game© duurt een aantal rondes en pas aan het einde van de laatste ronde is de winnaar bekend. Groepen moeten dus ook in staat zijn een aantal rondes vooruit te denken.

No guts no glory! Maar hoe ver ga je in het nemen van risico’s? En wat is een verantwoord risico? Tijdens het MKB-Game© kunnen deelnemers vrijuit experimenteren in het tonen van lef of gezond verstand.

Wanneer wil je per se je gelijk en wanneer is het van beter een compromis te sluiten? Overleggen gebeurt zowel in- als extern. Hoe bepaal je je positie, wat is wijsheid? In het MKB-Game© maak je alleen kans op de overwinning als je kunt overleggen.

Spijkers met koppen slaan is ook een onderdeel van het MKB-Game©. Deelnemers werken immers in groepen en samen moeten zij tot besluiten komen. Kopen we die ene kaart wel of niet? Kiezen we in een casus voor oplossing A of B? In het MKB-Game© leren deelnemers vooraf af te spreken hoe zij in hun groep besluiten nemen.

Het MKB-Game© biedt inzicht in tal van facetten van het ondernemerschap. Daarnaast levert het een goed beeld van de competenties van deelnemers op. Het ontdekken van talenten is voor alle deelnemers relevant.

In het MKB-Game© zorgt de procesbegeleider regelmatig voor plotselinge veranderingen in de omstandigheden waaronder deelnemers het spel spelen. Net als in het echte leven hebben deelnemers daarmee te ‘dealen’. Hoe zij dit doen, is voor alle deelnemers leerzaam.

‘De MKB-Game© is een levensles’

 

De bedenker van de MKB-Game©, Abdelkarim Seghau, kwam op jonge leeftijd uit Marokko als ongeletterde naar Nederland. Inmiddels is hij succesvol ondernemer en docent in het voortgezet onderwijs. ‘Om te komen waar ik nu ben, heb ik heel veel zelf moeten uitvinden. Zo heb ik aan mijn eigen opleiding moeten werken, geleerd hoe je je in de Nederlandse samenleving moet bewegen met behoud van je eigen cultuur en ondervonden hoe ondernemerschap in Nederland werkt. Ik ben blij dat mij dit is gelukt. Al mijn ervaringen heb ik in de MKB-Game© verwerkt. Daarmee wil ik anderen helpen leren wat ik gaandeweg heb moeten leren. In die zin is de MKB-Game© een mooie levensles.’

Neem nu contact op

Meer informatie over de MKB Business Game?

Maak het verschil op de werkvloer

Neem nu contact op